Hyra 40 kr per event.

Depositionsavgift 20 kr, erhålles vid återlämning av smycke.

Återlämning efter överenskommelse, maxtid 1 vecka.