Hyra 20 kr per event.

Depositionsavgift 40 kr, erhålles vid återlämning av smycke.

Återlämning efter överenskommelse, maxtid 1 vecka.