Hyra 160 kr per event.

Depositionsavgift 80 kr, erhålles vid återlämning av smycke.

Återlämning efter överenskommelse, maxtid 1 vecka.