Hyra 250 kr per event.

Depositionsavgift 125 kr, erhålles vid återlämning av smycke.

Återlämning efter överenskommelse, maxtid 1 vecka.