Hyra 15 kr/st per event.

Depositionsavgift 30 kr, erhålles vid återlämning av smycke.

Återlämning efter överenskommelse, maxtid 1 vecka.